Υπηρεσίες

 Η ΔΑΔΑ A.E. συστάθηκε αρχικά με σκοπό να προχωρήσει στην αγορά προς εκμετάλλευση ακινήτων επαγγελματικής χρήσης, όπως καταστήματα και γραφεία. Όπως είναι φυσικό λοιπόν, είναι μια δραστηριότητα ιδιαίτερα σημαντική για την εταιρεία μας, στην οποία επενδύουμε μεγάλο μέρος των προσπαθειών μας.

Στην ΔΑΔΑ A.E. είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι για την σπουδαιότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για τον ρόλο που αυτές μπορούν και πρέπει να παίξουν τόσο στην προσπάθεια διάσωσης του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής του πλανήτη μας, όσο και στην ανάκαμψη και ανάπτυξη της οικονομίας μας με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

H ΔΑΔΑ A.E. αναλαμβάνει την διαχείριση κτιριακών εγκαταστάσεων προσφέροντας πλήρη τεχνική υποστήριξη, με ένα σύνολο υπηρεσιών εγγυημένες από εξειδικευμένους επαγγελματίες, που σκοπό έχουν την εύρυθμη και αδιάκοπη λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων του κτιρίου σας.

Δραστηριότητες

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Η ΔΑΔΑ Α.Ε. παρακολουθώντας με ενδιαφέρον την υλοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης βιοαερίου από οργανικά απόβλητα και από ενεργειακά φυτά, επενδύσεις που θεωρούνται ιδιαίτερα αποδοτικές και κερδοφόρες, συμμετείχε σε μια σειρά σεμιναρίων που διοργάνωσε το ΚΑΠΕ, αλλά και σε περιοδεία ενημέρωσης που διοργάνωσε η European Biogas Accosiation, τον Σεπτέμβριο του 2011 στα πλαίσια του προγράμματος “BiogasIN”.

Επίσης κλιμάκιο της εταιρείας μας, επισκέφθηκε πολλές εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης βιοαερίου (Biogas Plants) στην Γερμανία και την Ουγγαρία προσκεκλημένη από εταιρείες που ασχολούνται με την κατασκευή Biogas Plants, όπως UTS, ENVITEC κλπ. για μια λεπτομερή ενημέρωση και απόκτηση τεχνογνωσίας.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στις προσπάθειές της ΔΑΔΑ Α.Ε. για την αύξηση της παραγωγής “καθαρής” και “φιλικής” προς το περιβάλλον ενέργειας, εντάσσεται και η σύμβαση που υπεγράφη με τον ΔΕΣΜΗΕ την 31 Δεκεμβρίου του 2011, για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας εκ μέρους της εταιρείας μας.

Σύμφωνα με την σύμβαση η ηλεκτρική ενέργεια θα παράγεται από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 37,5 KW, ο οποίος κατασκευάσθηκε στην οροφή καταστήματος ιδιοκτησίας της που βρίσκεται στη Ν.Ιωνία Μαγνησίας και η ενεργοποίηση σύνδεσης του έγινε στις 1/6/2012.