Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Στην ΔΑΔΑ Α.Ε. είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι για την σπουδαιότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για τον ρόλο που αυτές μπορούν και πρέπει να παίξουν τόσο στην προσπάθεια διάσωσης του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής του πλανήτη μας, όσο και στην ανάκαμψη και ανάπτυξη της οικονομίας μας με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Η εταιρεία μας ενδιαφέρεται για την συμμετοχή της στην χρηματοδότηση φωτοβολταϊκών σταθμών ανεξαρτήτως ισχύος, προκειμένου να συμβάλλει στην υλοποίηση τέτοιων επενδύσεων, είτε σε μειοψηφικό, είτε σε πλειοψηφικό πακέτο μετοχών.

Επίσης η εταιρεία με την εμπειρία που διαθέτει, προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις σε μελλοντικούς επενδυτές, τόσο σε ζητήματα αδειοδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων, όσο και σε ότι αφορά την κατασκευή και την συντήρηση των φωτοβολταϊκών σταθμών.

Σημαντικό πλεονέκτημα για τους πελάτες μας αποτελεί επίσης η ύπαρξη εξειδικευμένου συνεργείου κατάλληλα εκπαιδευμένων μηχανικών, τεχνιτών και ηλεκτρονικών, ικανών να αντιμετωπίσουν, από κοινού με τους συνεργαζόμενους οίκους του εξωτερικού, σύνθετα προβλήματα που οι εγκαταστάσεις αυτές μπορεί να παρουσιάσουν.

ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Η ΔΑΔΑ A.E. κατέχει ποσοστό 20% στην εταιρεία ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ, η οποία με έδρα τον Βόλο, έχει κατασκευάσει, χρηματοδοτήσει και τώρα λειτουργεί μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,25 MW, συνολικού προϋπολογισμού 2,3 εκ. ευρώ, αξιοποιώντας το βιοαέριο που συλλέγει από τον ΧΥΤΑ του Βόλου.

Η λειτουργία της εταιρείας ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ από το 2008 έως και σήμερα και η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει από την συλλογή και καύση του βιοαερίου σε μηχανές συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας (CHP) καθιστά την εταιρεία μας ηγετική στην Ελλάδα.

Επίσης η πολύχρονη συνεργασία με εξειδικευμένους οίκους του εξωτερικού που ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό, μας κάνει άριστους γνώστες της παγκόσμιας αγοράς και των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει κάθε εταιρεία, απαραίτητο στοιχείο για κάθε μελλοντικό επενδυτή.

Σημαντικό πλεονέκτημα για τους πελάτες μας αποτελεί επίσης η ύπαρξη εξειδικευμένου συνεργείου κατάλληλα εκπαιδευμένων μηχανικών, τεχνιτών και ηλεκτρονικών, ικανών να αντιμετωπίσουν, από κοινού με τους συνεργαζόμενους οίκους του εξωτερικού, σύνθετα προβλήματα που οι εγκαταστάσεις αυτές μπορεί να παρουσιάσουν.

BIOGAS PLANT

Η εταιρεία παρακολουθώντας το ενδιαφέρον που τελευταία έχει εκδηλωθεί για την υλοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης βιοαερίου από οργανικά απόβλητα και από ενεργειακά φυτά, επενδύσεις που θεωρούνται ιδιαίτερα αποδοτικές και κερδοφόρες, συμμετείχε σε μια σειρά σεμιναρίων που διοργάνωσε το ΚΑΠΕ, αλλά και σε περιοδεία ενημέρωσης που διοργάνωσε η EUROPEAN BIOGAS ACCOSIATION , στα πλαίσια του προγράμματος BIOGASIN.

Κλιμάκιο της επίσης, επισκέφθηκε πολλά Biogas Plant στην Γερμανία, την Τσεχία, την Αυστρία και την Ουγγαρία προσκεκλημένη από εταιρείες που ασχολούνται με την κατασκευή Biogas Plant , όπως UTS , ENVITEC κλπ.

Στόχος της εταιρείας μας είναι η συμμετοχή της στην κατασκευή και άλλων τέτοιων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με αξιοποίηση του βιοαερίου από ΧΥΤΑ, αλλά και από αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων και αγροτικών υπολειμμάτων με την τεχνολογία BioGAS Plant, καθώς και η παροχή κάθε είδους υπηρεσίας σε ότι έχει σχέση με διαχείριση βιοαερίου από ΧΥΤΑ.